HYPERHIDROSEFORENINGEN - HVEM ER VI?

 

Hyperhidroseforeningens bestyrelse består af personer, der enten selv lider af forskellige former for hyperhidrose eller er pårørende. Alle i bestyrelsen har derfor sygdommen tæt inde på livet, og har stort kendskab til hyperhidrose, men også de udfordringer patienter kan møde i forbindelse med diagnose og behandling.

 

I foreningen sidder bl.a. personer med generaliseret hyperhidrose, aksilær hyperhidrose, palmar hyperhidrose samt personer, der har fået foretaget ETS-operation med efterfølgende kompensatorisk sved. Til sammen har foreningens bestyrelse personlig erfaring med alle eksisterende behandlingsformer, og sidder derfor inde med stor viden, når de skal oplyse og vejlede både patienter og sundhedsfagligt personale.

 

Hvad kæmper vi for?

 

Hyperhidroseforeningen er etableret for at sikre oplysning, mere viden og politisk prioritering af de omkring 200.000 danskere, der lider af folkesygdommen hyperhidrose.

 

Vi har tæt samarbejde med både private og offentlige behandlere, så vi hele tiden er opdateret på forskningsresultater og nyeste behandlingsmuligheder. Samtidig sikrer vi, at vores samarbejdspartnere har indblik i patienternes oplevelser ved at videreformidle den viden, som vejledning af patienter giver om livet med hyperhidrose, behandlinger og udfordringer i behandlingssystemet.

 

Foreningens styrke og indflydelse afhænger i høj grad af vores medlemstal, så meld dig ind i Hyperhidroseforeningen, hvis du vil have mere viden og bedre behandling for nuværende og fremtidige hyperhidrosepatienter.

 

Sidder du med vigtig viden, der kan hjælpe andre hyperhidrosepatienter til bedre behandling eller gode ideer til initiativer, som vi kunne i gangsætte eller oplyse om, så kontakt os endelig på info@hyperhidrose.dk 

 

Vi er til for alle jer, der har hyperhidrose tæt inde på livet, og vil meget gerne i dialog.

Skrev en kommentar:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>