KOGNITIVE KONSEKVENSER AF MEDICIN

Et ny studie viser, at medicin, der også bruges i kampen for at mindske sveden hos hyperhidrosepatienter, kan kædes sammen med nedsat hukommelse. Studiet er foretaget på medicin af typen antokolinergika, hvorunder både tabletterne Ditropan og Ercoril findes.

Fælles for denne medicin er, at de nedsætter aktiviteten i kroppens parasympatiske nervesystemet, og hos hyperhidrosepatienter medfører det mindre sved, eftersom nervesystemet bliver mindre aktivt.

 

Nedsat hukommelse og kognitiv funktion

Det er i forvejen almindelig kendt, at både Ditropan og Ercoril ofte giver tør mund, tørre øjne og slørret syn, træthed samt let forstoppelse og svimmelhed.

Et studie fra American Medical Association (JAMA) neurology har nu også fundet en sammenhæng mellem brugen af medicintypen og nedsat hukommelse samt lavere score ved kognitive tests hos en ældre testgruppe.

Hjernescanninger af testpersonerne viser atrofi, dvs. skrumpning af hjerneområder relateret til hukommelse og kognitive funktioner. Ved længerevarende brug af medicinen ses en øget risiko for udvikling af demens hos de ældre personer.

 

Færre piller  

Eftersom studiet udelukkende er lavet på en gruppe ældre testpersoner, vides det endnu ikke, hvad langtidsrisikoen for yngre medicinbrugere er, men forskningsresultatet viser, at behandling med antikolinergika bør overvejes nøje, inden medicinsk behandling påbegyndes.

For mange hyperhidrosepatienter er medicinen nødvendig for at have et nogenlunde normalt og velfungerende liv, men med studiets resultater bliver det klart, at lokal behandling af patientens hyperhidrose må fortrækkes – hvis sådan en behandling altså findes.

Særligt hyperhidrose patienter med generaliseret hyperhidrose har god effekt af en kombination af medicinsk behandling og lokal behandling, så det på den måde også kan være muligt at mindske indtaget af tabletter.

Oplever du hukommelses eller koncentrationsbesvær i forbindelse med indtagelse af medicin mod hyperhidrose, bør du opsøge lægen, så en eventuel anden løsning eller dosering kan findes.

På medicin.dk eller drugs.com kan du læse om bivirkninger til medicin.

Hele studiet kan læses her: http://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/article-abstract/2514553

Skrev en kommentar:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>