OM FORENINGEN

logo22

 

Hyperhidroseforeningen er en patientforening, der blev etableret i år 2015 af en gruppe personer med hyperhidrose, der havde et ønske om at bryde tabuet om sygdommen og forbedre behandlingsmuligheder for hyperhidrosepatienter. 

 

Selvom omkring 200.000 danskere lider af hyperhidrose har tabuet omkring sygdomme gjort, at sygdommen anses som sjælden, og mange patienter lider i stilhed. Det vil foreningen ændre. Hyperhidroseforeningen ønsker at give patienter mulighed for et fællesskab af ligesindede, der kan støtte og guide hinanden til et bedre liv med overdreven svedtendens. 

Derudover oplever Hyperhidroseforeningen, at patienter ofte bliver fejlinformeret eller mangler information om behandlingsmuligheder, og der er forskel på den behandling, patienter bliver tilbudt alt efter om de bor i København, Svendborg eller i Hjørring. Hyperhidrosepatienter har ret til de samme behandlingsmuligheder på tværs af landets regioner, og Hyperhidroseforeningen knokler derfor for at oplyse regioner og behandlingssteder om patienternes rettigheder. 

 

Endvidere er dele af hyperhidrose-diagnosen ikke ordentlig anerkendt i det offentlige behandlingssystem, hvilket betyder at en stor gruppe hyperhidrosepatienter har problemer med at blive behandlet for deres invaliderende sved. Hyperhidroseforeningen kæmper af den grund for mere forskning i hyperhidrose-diagnosen og behandlingsmuligheder. Derudover forsøger foreningen at påvirke det politiske system, så alle hyperhidrosepatienter kan få behandling i det offentlige sundhedsvæsen. 

 

Patienter og pårørende er altid velkomne til at tage kontakt til Hyperhidroseforeningen for et godt råd, og foreningen vejleder sine medlemmer i forbindelse med klagesager og behandlingsmuligheder. 

 

Foreningen arbejder tæt sammen med læger og behandlingssteder for at: 

 

  • Patienter inddrages i behandlingsforløbet
  • Øge den videnskabelige forskning
  • Bryde tabuet om sygdommen og udbrede kendskabet til hyperhidrose 
  • Sætte fokus på børn, der lider af hyperhidrose og mistrives pga. sygdommen