BESTYRELSEN

 

 

Hovedbestyrelsens primære opgave er at efterkomme foreningens vision og varetage medlemmernes interesse. Bestyrelsen modtager hverken honorar eller løn for bestyrelsesarbejdet. Der afholdes fire bestyrelsesmøder og en generalforsamling hvert år. I bestyrelsen vil der altid være mindst et medlem, der selv lider af hyperhidrose. 

 

 

Foreningen er sat i bero.