shutterstock_343490858

      OM HYPERHIDROSE

 
shutterstock_392194486

 

Hyperhidrose er en sygdom, hvor man sveder unormalt meget fra forskellige områder på kroppen, uden det er funktionelt begrundet. Personer med hyperhidrose har ikke flere svedkirtler end resten af befolkningen. Deres svedkirtler overreagerer i stedet på få stimuli og er generelt overaktive, hvorved der produceres mere sved end nødvendigt. Dvs. patienterne oplever, at de nærmest intet skal foretage sig, før sveden hagler af dem.

Det anslås, at ca. 3 % af verdens mænd og kvinder lider af hyperhidrose, hvilket svarer til omkring 200.000 danskere. Det er lige så mange mennesker, som der lider af hudsygdommen psoriasis. Hyperhidrose er altså en folkesygdom, men alligevel anses sygdommen for at være sjælden, da de flest patienter i stilhed lider med deres øgede svedtendens.

 

Hyperhidrose kan komme til udtryk helt fra fødsel og til sent i livet. Dette afhænger af, hvorvidt man har primær eller sekundær hyperhidrose – læs mere om dette under symptomer. Opdelingen i to kategorier hjælper behandlere og patienter til at forstå årsag og tilgang til behandling af den overdrevne sved.

 

Hyperhidrose er i lægevidenskaben karakteriseret som en dermatologisk sygdom (hudsygdom), formentlig fordi sygdommen kommer til udtryk på patienternes hud. Dog spiller neurologien også en central rolle, da det er en dysfunktionalitet i hjernen, der udsender for mange signaler til kroppens svedkirtler.

 

Der mangler generelt forskning i Hyperhidrose. Der florerer derfor både i lægeverdenen og hos patienterne mange uvidenskabelige antagelser om hyperhidrose og behandlingen af den. Hyperhidrose kan tage sig meget forskelligt ud fra person til person, og derfor er hyperhidrosepatienterne ofte også eksperterne i deres egen sygdom. Jo mere man ved om sin øgede svedtendens og hyperhidrose generelt, desto bedre kan man få hjælp.

 

Hyperhidroseforeningen kæmper samtidig for at få lægevidenskaben og politikere til at få øjnene op for sygdommen, gøre antagelser til videnskabelig viden samt sikre bedre, mere retfærdige og ens behandling til alle patienter i Danmark.