shutterstock_339197108

    OM FORENINGEN

logo22

 

Hyperhidroseforeningen er en patientforening, der blev etableret i år 2015 af en gruppe personer med hyperhidrose, der havde et ønske om at bryde tabuet om sygdommen og forbedre behandlingsmuligheder for hyperhidrosepatienter. 

 

Selvom omkring 200.000 danskere lider af hyperhidrose har tabuet omkring sygdomme gjort, at sygdommen anses som sjælden, og mange patienter lider i stilhed. Det vil foreningen ændre. Hyperhidroseforeningen ønsker at give patienter mulighed for et fællesskab af ligesindede, der kan støtte og guide hinanden til et bedre liv med overdreven svedtendens. 

Derudover oplever Hyperhidroseforeningen, at patienter ofte bliver fejlinformeret eller mangler information om behandlingsmuligheder, og der er forskel på den behandling, patienter bliver tilbudt alt efter om de bor i København, Svendborg eller i Hjørring. Hyperhidrosepatienter har ret til de samme behandlingsmuligheder på tværs af landets regioner, og Hyperhidroseforeningen knokler derfor for at oplyse regioner og behandlingssteder om patienternes rettigheder. 

 

Endvidere er dele af hyperhidrose-diagnosen ikke ordentlig anerkendt i det offentlige behandlingssystem, hvilket betyder at en stor gruppe hyperhidrosepatienter har problemer med at blive behandlet for deres invaliderende sved. Hyperhidroseforeningen kæmper af den grund for mere forskning i hyperhidrose-diagnosen og behandlingsmuligheder. Derudover forsøger foreningen at påvirke det politiske system, så alle hyperhidrosepatienter kan få behandling i det offentlige sundhedsvæsen. 

 

Patienter og pårørende er altid velkomne til at tage kontakt til Hyperhidroseforeningen for et godt råd, og foreningen vejleder sine medlemmer i forbindelse med klagesager og behandlingsmuligheder. 

 

Foreningen arbejder tæt sammen med læger og behandlingssteder for at: 

 

  • Patienter inddrages i behandlingsforløbet
  • Øge den videnskabelige forskning
  • Bryde tabuet om sygdommen og udbrede kendskabet til hyperhidrose 
  • Sætte fokus på børn, der lider af hyperhidrose og mistrives pga. sygdommen
 
 

 
 

 


    VISION & MISSION

 

Hyperhidroseforeningens vision er at bidrage og støtte op om mere forskning i hyperhidrose samt bedre behandlingsmuligheder til patienter i hele Danmark.

 

Hyperhidroseforeningens missionen er at skabe større kendskab til sygdommen og nedbryde tabuet omkring hyperhidrose. Dette gør vi ved at holde arrangementer om hyperhidrose, udsende nyhedsbreve og deltage i forskningsmøder. 

 

Yderligere har foreningen tilknyttet et større netværk af eksperter og interessenter inden for hyperhidrose-området, der også ønsker mere fokus på hyperhidrose. Netværket sikrer, at foreningen er opdateret med den nyeste viden og forskning inden for hyperhidrose.

 


    VEDTÆGTER


Læs Hyperhidroseforeningnens vedtægter her:

 

Vedtægter-2015-til-hjemmesiden

 


 

    FRIVILLIGE

 

Hyperhidroseforeningen er en patientforening båret af frivillige kræfter. De fleste af Hyperhidroseforeningens frivillige er enten selv patienter eller pårørende til en, der lider af hyperhidrose. Til sammen har foreningens frivillige erfaring med alle nuværende behandlingsformer, og kan derfor vejlede både patienter og behandlere angående sygdommen og virkningen af behandlingsformer.

 

Foreningen lægger stor vægt på at skabe et fællesskab, hvor de frivillige kan bidrage med deres egne ønsker, kompetencer og passioner. De frivillige arbejder sammen på tværs af fem forskellige udvalg, der varetager hver sin del af foreningens arbejde. Udvalgene er: 

 

Administration: Udvalget tager sig af de administrative processer og procedurer i foreningen

 

Kommunikation: Udvalget varetager foreningens kommunikative tiltag, sociale medier og presse

 

Viden: Udvalget indsamler både forsknings- og praksisbaseret viden om hyperhidrose og behandlingsformer

 

Frivillige & medlemmer: Udvalget står for medlemspleje, rekruttering af frivillige og events

 

Fundraising & parterskaber: Udvalget står for etablering og vedligeholdelse af samarbejder samt fundarising

 

Foreningen har altid brug for nye frivillige til at varetage opgaver inden for kommunikation, web, event- og seminarafholdelse, fundraising, hvervning af medlemmer og frivillige etc. Alle er velkomne til at blive frivillige i foreningen, og det er ikke en forudsætning, at du lider af hyperhidroseSkriv en mail til info@hyperhidrose.dk, hvis du har spørgsmål eller ønsker at være frivillig. Du vælger selv, hvor du har lyst til at bidrage! 

 


    KONTAKT

 

Hyperhidroseforeningen er placeret i København.  

Du er velkommen til at sende e-mail til os:

 

Generelle spørgsmål: info@hyperhidrose.dk

 

Kommunikation, hjemmeside, sociale medier m.m.: kommunikation@hyperhidrose.dk

 

Partnerskaber, bestyrelsesarbejde samt foredrag og interviews: 

Formand Sandra Münster: formand@hyperhidrose.dk 

Nærstformand Christina Jensen: naestformand@hyperhidrose.dk